O NAS

Fundacja Akiby Rubinsteina powstała 9 lutego 2017 roku. Przez swoją działalność pragniemy przywrócić prymat Łodzi, jako siedziby znakomitych graczy oraz najważniejszych inicjatyw w kraju. Naszym marzeniem są nie tylko szachy zawodowców, ale zachęcenie do królewskiej gry wszystkich chętnych, niezależnie od poziomu gry, wieku czy płci. Chcemy aby każdy mógł dowiedzieć się kim był Akiba Rubinstein i mógł korzystać z dorobku tradycji Łódzkich Szachów.

Szachy mają nas łączyć, nie dzielić.

Dane Fundacji:

Fundacja imienia Akiby Rubinsteina

ul. Gorkiego 10/12/15

92-541, Łódź

KRS: 0000662954   NIP: 7282813828   REGON: 366535602